Մաթեմատիկա

«Մաթեմատիկա» կամ «Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» դասընթացի կրթական ծրագիրը նպատակաուղղված է լրացնել  կրթության հանրակրթական ծրագրին, ստեղծագործական աշխատանքի  միջոցով նպաստել համապատասխան կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանն ուգիտելիքների ծավալի ընդլայնման:

«Մաթեմատիկա» կամ «Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» դասընթացն ենթադրում է մաթեմատիկական լրացուցիչ, ովերլուծական աշխատանքներ, քննարկումներ, թարգմանություններ, մաթեմատիկական ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում:

Ծրագիր