Կոպեռնիկոսի թեորեմը

Տոկոս

Տոկոսը թվի  1/100 (հարյուրերորդ) մասն է:

Մաթեմատիկայում «տոկոս» բառի փոխարեն դրվում է % նշանը: Այսպիսով ՝

1%=1/100=0,01
Տոկոսներն արտահայտվում են սովորական կոտորակների տեսքով`

Շարունակել կարդալ