Երկրաչափություն 8

 1. Քառակուսու մակերեսը 81 սմ է: Գտեք այդ քառակուսու կողմը:
 2. Զուգահեռագծի կից կողմերը 8 և 11 են, իսկ նրանց կազմած սուր անկյունը 30º է: Գտեք զուգահեռագծի մակերեսը:
 3. Գտեք շրջանագծին արտագծած ABCD քառանկյան պարագիծը, եթե BC=11; AD=15:
 4. Շրջանագծի AC և BD լարերը հատվում են M կետում: Գտեք AMD անկյունը, եթե  <ABD=70º; <CAB=38º:
 5. Սեղանի մեծ և փոքր հիմքերը համապատասխանաբար 12 և 6 են, իսկ բարձրությունը` 7: Գտեք սեղանի մակերեսը:
 6. ABC ուղղանկյուն եռանկյան էջերը ` AB=4 սմ և BC=3 սմ են:
  ա. Հաշվիր եռանկյան ներքնաձիգը, մակերեսը :
  բ. Հաշվիր A անկյան sin; cos; tg; ctg:
 7. ABCD ուղղանկյան A անկյան կիսորդը BC կողմը հատում է K կետում, ընդ որում BK=9; CK=12: Գտնեք AB կողմի երկարությունը և ուղղանկյան մակերեսը:
 8. ABC եռանկյան մեջ AB=30սմ և AC=20սմ: AD-ն A անկյան կիսորդն է: D կետից AB կողմին տարված է զուգահեռ ուղիղ, որը E կետում հատում է AC կողմը: Գտնեք DE հատվածի երկարությունը:
Advertisements

Երկրաչափություն 7

 1. ABC եռանկյան մեջ  <A= 40º; <B=69º: Հաշվիր <C-ն:
 2. Երկու զուգահեռ ուղիղներ հատողով հատելիս միակողմանի անկյունների տարբերությունը 20º է: Գտեք այդ անկյունները:
 3. Հավասարասրուն եռանկյան մի կողմը 23 սմ է, իսկ մյուսը 11սմ: Հաշվիր եռանկյան պարագիծը: (Հիշիր եռանկյան կողմերի միջև կապը` առնչությունը):
 4. ABCD ուղղանկյան A անկյան կիսորդը BC կողմը հատում է K կետում, ընդ որում BK=9; CK=12: Գտնել AB կողմի երկարությունը և ուղղանկյան մակերեսը:
 5. ABC եռանկյան մեջ AB=30սմ և AC=20սմ: AD-ն A անկյան կիսորդն է: D կետից AB կողմին տարված է զուգահեռ ուղիղ, որը E կետում հատում է AC կողմը: Գտնել DE հատվածի երկարությունը: