Մեկ անհայտով հավասարում

Եթե հավասարության մեջ կա մեկ փոփոխական, ապա այդ հավասարությունը անվանում են մեկ փոփոխականով հավասարում:
Օրինակ
2+(31)=4 — հավասարում չէ,
2+(x1)=4 — հավասարում է:

Читать далее

Реклама