Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր։ Տարբերության քառակուսին 

Տեսական մաս

Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի միջոցով հաշվում են նաև տարբերության քառակուսին։

Դիտարկեքն a և b  կամայական թվերի տարբերության քառակուսին ՝ (a-b)²: Հաշվենք՝

(a-b)²=(a-b)(a-b)=a·(a-b)-b·(a-b)=a·a — a·b — b·a+b·b=a² -a·b -a·b+b²=a²-2ab+b² Читать далее

Реклама

Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր։ Գումարի քառակուսի

Տեսական մաս

Որոշ դեպքերում բազմանդամների արտադրյալը հաշվելու համար կան առավել պարզ եղանակներ։ Դրանք անընդհատ հաշվելու արդյունքում նկատել  և առանձնացրել են ընդհանրական բանաձևերը՝ Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը, և այսօր արդեն նման հաշվարկներում լայն կիրառում են այդ բանաձերը։ Читать далее

Երկրաչափության հիմունքներ

geogebra.org 

Ի՞նչ կենդանիներ են պատկերված:

1)  (- 9; 5), (- 7; 5), (- 6; 6), (- 5; 6), (- 4; 7), (- 4; 6), (- 1; 3), (8; 3), (10; 1), (10; — 4),
(9; — 5), (9; — 1), (7; — 7), (5; — 7), (6; — 6), (6; — 4), (5; — 2), (5; — 1), (3; — 2), (0; — 1),
(- 3; — 2), (- 3; — 7), (- 5; — 7), (- 4; — 6), (- 4; — 1), (- 6; 3), (- 9; 4), (- 9; 5). Читать далее